Koroner Angiolar Artık 3 Boyutlu

Angio filmlerinizi, yeni kullanmaya başaldığımız bilgisayar yazılımı sayesinde 3 boyutlu halde seyredip, yorumluyoruz.

Paieon Inc. Realizing Cardiac Imaging firması tarafından geliştirilen CardiOp-B System programı ile damarlardaki lezyonları, kritik darlıkları, plakların uzunluklarını yüzde olarak hesaplayabiliyoruz.