Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis: A report of 21 Cases

Devamını Oku

(türk kardiyoloji derneği arşivi cilt: 27 - 1999, sayı:3: ) B. Akpınar, M. Güden, B.Polat, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B.Sönmez, C.Demiroğlu

Aortoilliak ile kombine femoropopliteal bypasslar.

Devamını Oku

(istanbul tıp fakültesi mecmuası - 1985, 48: 539-543) A. Kargı, E. Onursal, C. Barlas, B. Sönmez, M. A. Bedirhan

Arteria Thoracica Interna ve Arteria Radialis’te Anoksi / Reoksijenasyonun Süperoksit Radikali Oluşumu Üzerine Etkisi.

Devamını Oku

(istanbul tabip odası - 1998, cilt:11 sayı:1-2: ) H.Moini, F. Benli, M.Ünal, B.Sönmez, G.Haklar, A.S. Yalçın, S.Bilsel

Arterial complications following orthopaedic reconstructions.

Devamını Oku

(j cardiovasc surg (torino) - 1987, 28: 6, 731-733) E. Onursal, M.A.Bedirhan, B.Sonmez, A.Kargı, C.Barlas

Aterosklerotik damar tıkanıklığı saptanan hastalarda bazı risk faktörleri.

Devamını Oku

(klinik gelişim - 1987, 1: 24-26) S. Çeşmeci, İ. Ender, B.Sönmez, C. Barlas, A. Sivas, M. A. Bedirhan, N. Yağan

Atrial septal defect repair with minithoracotomy using two stage single venous cannula.

Devamını Oku

(j cardiovasc surg - 2004, 2004;45(1): 21-5) Demirsoy E, Arbatli H, Unal M, Yagan N, Tukenmez F, Sonmez B.

Atrioesophageal fistula: Is it an unavoidable complication of radiofrequency ablation?.

Devamını Oku

(the journal of thoracic and cardiovascular surgery - 2003, : ) Bingur Sonmez, Ergun Demirsoy, Oguz Yilmaz.

Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisinde Radyofrekans Ablasyonu: Komplikasyonlar ve Önlemleri

Devamını Oku

(türk girişimsel elektrofizyoloji dergisi - 2004, sayı 1 : 71-75) E. Demirsoy, H. Arbatlı, N. Yağan, O, Yılmaz, M. Arpaz, F. Tükenmez, S. Arat, D. Şener, B. Sönmez

Bir mukoepidermoid akciğer tümörü olgusu.

Devamını Oku

(türk onkoloji dergisi - 1987, 1(3-4 ): 207-210) C. Barlas, E. Dayıoğlu, N. Bozboğa, B. Sönmez, A. Öztürk

Bronkografide yüksek frekanslı jet ventilasyonun klinik tanıya getirdiği avantajlar.

Devamını Oku

(türk anezteziyoloji ve reanimasyon cemiyeti mecmuası - 1987, 15: 104-107) E. Dayıoğlu, L. Telci, K. Pembeci, T. Denkel, B. Sönmez, E. Onursal, C. Barlas