Yoğun Bakımlar Artık Avucumuzun İçinde

Fujitsu Siemens Cep bilgisayarımıza ilave edilen bir GSM kartı ile hastanede bulunan ana bilgisayara bağlanarak, monitöre bağlı tüm hastaların verilerini takip edilebiliyoruz.

Daha önce hastanemizde, merkezi sisteme bağlı tüm bilgisayarlardan ve hastane dışında iken (yurt içi veya yurt dışından) hastanemiz ana bilgisayarı faks/modem hatı ile aranarak; monitöre bağlı tüm hastaların takipleri yapılabilmekteydi. Bu amaçla Siemens firması tarafından geliştirilen WinWiew Client (ver:VF1.1) programı kullanılmaktaydı. İlgili firmanın geliştirdiği Siemens Pocket WinWiew (ver:VF1) programı ile artık cep bilgisayarlarımızdan da hastalarımızı izleyebiliyoruz.

Artık bu yöntem ile hastalarımıza ait; EKG, tansiyon, oksijen satürasyonu, vücut ısısı, solunum ve nabız sayısı, GSM şebekesinin çektiği her ortamda “avucumuzun içinde”.

Desktop bilgisayarda hasta monitörü / Cep bilgisayarında hasta monitörü