Ameliyat Hazırlığı

Kapak hastalıkları

Kalp kapaklarının biri  veya birkaçında saptanan darlık veya yetmezlikler, kapak  tamir edilerek (plasti) veya değiştirilerek  tedavi edilmektedir. Kalp kuvvetli adalelerden meydana gelen güçlü bir pompadır ve vücutta mevcut olan 5-7 litre kanı sürekli olarak tüm vücuda pompalar. Kalp kapakları bu sistem içinde akımın tek yönde sağlayan oluşumlardır. Kalp odacıkları arasında yer alan dört kapak mevcuttur.

Kalp kapaklarında meydana gelen bir darlıkta kan akımı zorlaşır, yetmezlikte ise geri kaçan kan kalbin yükünü arttırır. Her iki durumda da kalp adalesi zorlanır ve kalbin odacıkları genişleyerek kalp büyümesi, kalbin normal fonksiyonları bozularak, kalp yetmezliği meydana gelir. Bu kapaklar içinde en çok mitral ve aort kapaklar hastalanır.

Kapak hastalarının yakınmaları, önceleri egzersizler sırasında ortaya çıkan çabuk yorulma ve nefes darlığıdır. İleri safhalarda istirahat halinde de bu yakınmalar olabilir. Bazı hastalarda sorun olan kapak doktor tarafından dinlenerek, kalptan gelen üfürümün özelliği ile yetmezlik veya darlık olduğu kolayca anlaşılabilir. Kesin tanı ekokardiografi ve kateter tetkikleri ile konabilir. Bazen ameliyat gerektirecek kadar ciddi kapak rahatsızlıklarının varlığında bile (aort yetmezliği gibi) hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir.

Bazı hastalarda dört kapaktan sadece birisinde rahatsızlık vardır. Bazı hastalarda ise 2 hatta 3 kapak sorunu bir arada bulunabilir. Kapak ve koroner sorunu beraber bulunan hastalarda, her iki ameliyatın aynı anda yapılması gerekmektedir.

Kapak ameliyatları

Kapak ameliyatlarında cerrah hastalıklı kapağa ulaşmak için kalbin içini açacağından, hastayı mutlaka kalp akciğer pompasına bağlayarak kalbi durdurmak zorundadır.

Bu ameliyatlarda cerrah hastalıklı kapağı, yapay bir kapak ile değiştirebileceği gibi mitral ve triküspid kapaklarda öncelikle tamir (plasti) yapmayı arzu eder.

Kapak ameliyatında temel prensip, normal fizyolojide mevcut olan tek yönlü akımı sağlamaktır.

Bu amaçla metal ve doku kapaklar kullanılmaktadır. Metal kapak taşıyan hastaların, pıhtılaşmayı önleyen, COUMADİN isimli ilacı ömür boyu kullanmaları gerekmektedir. Doku kapak taşıyan hastaların ise sadece 3 ay COUMADİN kullanması yeterli olmaktadır.

Metal kapaklar çok uzun süre dayanmasına rağmen doku kapaklar 3 ila 10 yıl arasında bozularak değiştirilmeleri gerekebilir.

Hangi cins kapak kullanılması konusunda cerrahınız seçim yaparken yaşınızı, kadın hastalarda doğum yapma isteğini (coumadin kullanan hastaların gebe kalmasına izin verilmez) göz önüne alarak karar verecektir. Bu konuda cerrahınıza isteklerinizi belirtmekten çekinmeyiniz.