Mikroskop Gözlükler

Artık daha da ince damarlara ulaşabiliyoruz. Yeni Gözlüğümüz ile 7 kat büyütmeden 9 kat büyütmeye ulaştık

Koroner bypass ameliyatlarında 3 – 4 büyütme olanağı olan gözlükler uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Bu gözlüklerin çalışma mesafesi ve büyütme oranının fiks olması uygulamada sorun yaratmaktadır.

Bu sorunun çözümü Life Optics firması (Avusturya) tarafından üretilen  Varioskop isimli mikroskop gözlük ile çözülmüş bulunmaktadır.

Aletin mevcut pedalı aracılığı ile dışarıdan bir yardım  gerekmeden cerrah tarafından  istenilen oranda büyütme (3 – 9 misli) (Varioskop M5) sağlanabildiği gibi  istenilen çalışma mesafesi de (35-50 cm) sağlanabilmektedir.

Bu sayede 1 mm den daha ince damarlara da bypass yapılarak  koroner bypass ameliyatlarının başarısı arttırılabilmektedir.

Ameliyat Gözlüklerindeki Teknolojik Gelişim