T.A.V.I (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu)

TAVI  denilen yöntem;  açık kalp ameliyatı yapılmadan, kateter yöntemi kullanılarak kalbe aort kapak takılması işlemindir. TAVI yönteminde bir stent kılıf içerisine yerleştirilmiş biyolojik aort kapak,  stent açıldığında kapak takılan bölgeye sıkıca tutunup yerleştiriliyor.

TAVI yöntemi öncelikle kapak takılması için açık kalp ameliyatı yapılamayacak kadar yüksek riskli olan hastalar için önerilmektedir.

İleri yaşlı, kilolu, akciğer, karaciğer ya da böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar, veya daha önceden başka açık kalp ameliyatı geçirmiş olan hastalar açık kalp ameliyatı için yüksek riskli olarak kabul edilmektedir.

Dünyada 2002 yılından beri deneysel ortamlarda ve 2004 yılından beri de insanlar üzerinde TAVI kapak işlemleri yapılıyor. Bu işlem, 2010 yılı itibariyle gerek Amerika'da ve gerekse Avrupa'nın tamamında çok iyi merkezlerde basarıyla uygulanıyor. Ekibimiz 2011 Ocak ayı da TAVI uygulamasına başlamıştır.

A-Bacak atar damarından kateter ile kalbe giriş ve aort kapak bölgesine ulaşma

B-Balon ile aort kapak bölgesinin genişletilmesi

C-Biyolojik kapağın yerleştirilmesi

D-TAVI uygulamasının son hali