Kalp ameliyatı olan genç insanlar genellikle ameliyat sonrasında ciddi bir depresyona girerek artık yarım insan oldukları, normal günlük yaşantılarına bir daha dönemeyecekleri, ömürlerinin çok kısa olduğu gibi saplantılarla mücadele etmektedirler. Gerçekte koroner bypass ameliyatlarının asıl amacı insanları tamamen normal yaşama döndürmektir. Bu konuyu vurgulayıcı bir şekilde işleyebilmek için bu yıl, daha önce koroner bypass ameliyatı olan 3 Kulüp Bypass üyesi ile birlikte 16-23 Ağustos tarihleri arasında, Ağrı Dağı’na bir tırmanış gerçekleştirdik.